Pompy ciepła

dom ogrzewany pompą ciepła
Strona główna Pompy ciepła zastosowania Pompy ciepła działanie Pompy ciepła rodzaje Pompy ciepła cennik Kontakt Linki

Większość zainstalowanych pomp jest używana do ogrzewania domów jednorodzinnych, dla których najczęstszym źródłem naturalnego ciepła jest grunt. Wody powierzchniowe z rzek, jezior czy mórz są na ogół niedostępne dla indywidualnych gospodarstw. Czasami do zasilania pomp ciepła wykorzystuje się wodę podziemną ze studni lub z ujęć głębinowych.

dom z pompą ciepła

Sonda pionowa

Grunt może być użyty jako dolne źródło gdyż energia w nim zawarta jest pobierana z atmosfery i akumulowana w kilkudziesięciometrowej warstwie. Temperatura gruntu jest równa tu średniej temperaturze rocznej powietrza.  Najlepiej jest pobierać ciepło właśnie z tej warstwy. Odbywa się  to przez układ sond pionowych (głębokość 80-200m). Ułożony w odwiercie wymiennik pionowy stanowi zamknięty obieg, w którym cyrkuluje niezamarzający roztwór glikol-woda. Pobrane ciepło jest zamieniane przez pompę ciepła na energię potrzebną do centralnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej. dom z pompą ciepła

Kolektor poziomy

Częściej stosowane są kolektory poziome, ułożone na głębokości ok. 1,0 - 1,6m , gdzie temperatura zmienia się wprawdzie w ciągu roku, ale jej dobowe wahania są minimalne. Na tym poziomie temperatura wynosi w naszym klimacie w lipcu  +17°C, a w styczniu +5°C. Ułożony w ziemi kolektor poziomy w żaden sposób nie zakłóca wegetacji roślin rosnących w ogrodzie. Najwięcej ciepła można odebrać układając kolektory w wilgotnej glebie.

dom z pompą ciepła

Woda gruntowa

W przypadku niedostatecznie dużej działki stosuje się również pompę ciepła pobierającą energię z układu dwóch studni głębinowych. W jednej studni - czerpalnej jest zanurzona pompa głębinowa. Pobiera ona i przekazuje wodę na zewnątrz do wymiennika w pompie ciepła. Następnie wychłodzona  woda jest oddawana do drugiej studni –zrzutowej.

Ze względu na wysoką temperaturę dolnego źródła (7 -  10°C) pompy ciepła pracujące w systemie studni głębinowych osiągają bardzo wysokie współczynniki efektywności.

 

Wody powierzchniowedom z pompą ciepła

Wody powierzchniowe czyli rzeki, jeziora, stawy również mogą być źródłem ciepła dla pomp. Kolektor poziomy, wypełniony wodnym roztworem substancji niezamarzającej, rozkłada się wtedy na dnie zbiornika wodnego. Nawet w sytuacji, gdy zbiornik wodny zimą zamarza, nie jest to przeszkodą w pozyskiwaniu z niego energii cieplnej.

dom z pompą ciepła

Powietrze atmosferyczne

Powietrze jest źródłem  zasilania pomp ciepła łatwo dostępnym. Występuje tu jednak odwrotna zależność pomiędzy jego wydolnością jako źródła ciepła, a naszym zapotrzebowaniem na energię - gdy jest ono największe, ilość ciepła, którą możemy odebrać z powietrza, jest właśnie najmniejsza. Wentylator zasysa powietrze i przesuwa je przez parownik pompy ciepła. Część energii cieplnej zmagazynowanej w powietrzu zostaje przekazana do systemu grzewczego budynku.