Pompy ciepła

dom ogrzewany pompą ciepła
Strona główna Pompy ciepła zastosowania Pompy ciepła działanie Pompy ciepła rodzaje Pompy ciepła cennik Kontakt Linki

Najbardziej przydatna do ogrzewania domu jest sprężarkowa pompa ciepła. W obiegu zamkniętym krąży czynnik chłodniczy, który po pobraniu ciepła z powietrza, wody czy gruntu (źródło dolne) odparowuje i skraplając się oddaje ciepło przez wymiennik (źródło górne) wodzie lub powietrzu. W parowniku i skraplaczu zachodzą zmiany faz, w zaworze –rozprężanie a sprężanie w sprężarce.

Pompa ciepła działa na takiej samej zasadzie jak lodówka, która odbiera ciepło ze swego wnętrza (utrzymując tam niską temperaturę). Pompa korzysta z istniejącego źródła zewnętrznego i pracuje tym skuteczniej, im wyższa jest temperatura źródła. Inny jest też cel: lodówka odbiera ciepło, pompa zaś je dostarcza. 

schemat działania pompy ciepła

Pompa ciepła dostarcza kilkakrotnie więcej energii niż pobiera.
Dostarczony 1 kW energii elektrycznej jest przetwarzany na 3 do 6 kW energii cieplnej.
W obiegu pompy ciepła występują dwa źródła: dolne – z którego energia cieplna jest pobierana i górne – do którego jest przekazywana. Źródło górne określa efekt użyteczny pompy, a źródło dolne dostarcza surowca w postaci energii do przerobienia. Energia ta odbierana jest w skraplaczu przez wodę lub powietrze i następnie wykorzystywana do ogrzewania.